Dr. Simon Tibor ügyvéd, jogász

Üdvözöljük Dr. Simon Tibor
ügyvédi irodájának honlapján!

Dr. Simon Tibor

A honlapunk célja, hogy röviden megismertessük Önnel irodánk tevékenységét,
szakterületeinket, munkatársainkat.

Kérjük, amennyiben felkeltettük érdeklődését, keressen minket bizalommal!

Szolgáltatások

Dr. Simon Tibor
Cégjog és civil szervezetek joga

Ügyvédi irodánk vállalja cégek, alapítványok, egyesületek, más civil szervezetek, külföldiek magyarországi fióktelepe és közvetlen kereskedelmi képviselete részére a létesítő dokumentáció elkészítését, társasági szerződések, alapító okiratok és alapszabályok készítését, belső ügyrendek, szabályzatok készítését a gazdaság bármely szereplője számára, üzletrész- és részvény átruházási tranzakciók jogi támogatását, társasági átalakulásokkal kapcsolatos jogi tanácsadást, teljes körű cégképviseletet (munkajogi tanácsadás, munkaszerződések készítése, hatósági engedélyeztetési eljárások). Ügyvédi munkánk természetesen kiterjed ezen ügyek cégbíróságok és más bíróságok előtti teljes körű képviseletére.


Informatika jog

Ügyvédi irodánk vállalja Informatikai projektek teljes körű jogi támogatásának munkálatait, rendszer fejlesztési-, és implementációs szerződések készítését, "software as a service" szerződések, support szerződések készítését, informatikai jogi tanácsadást, tanácsadást szerzői jogi kérdésekben, és felhasználási szerződések készítését.


Társasházi jog

-Vállaljuk társasházak peres képviseletét,
-alapító okiratának elkészítését, módosítását,
-szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, elkészítését, módosítását,
-kameraszabályzat elkészítését,
-közös költségek és egyéb kintlevőségek behajtását,
-közös tulajdonú ingatlanrész elidegenítésének teljes jogi támogatását, adásvételi szerződés készítésével, földhivatali ügyintézéssel,
-általános jogi tanácsadást bármilyen társasházi ügyben,
-birtokvédelmi eljárásban való képviseletet,
-közgyűléseken való részvételt jogi tanácsadással,
-írásbeli jogi állásfoglalások készítését közös képviselők részére társasházi ügyekben.


Ingatlanjog

Ügyvédi irodánk nagy tapasztalattal vállalja adásvételi -, és más egyéb, ingatlanokra vonatkozó szerződések (bérleti szerződések, tartási, életjáradéki szerződések, használati szerződések, stb.) készítését, képviseletet földhivatali eljárásban, ingatlan beruházások teljes körű jogi hátterének biztosítását, ingatlanok átminősítését. Szívesen vállaljuk üzlethelyiségek, egyéb gazdasági célú nem lakás célú helyiségek és ingatlanok adásvételének intézését, bérbeadásának jogi támogatását bérleti szerződés készítéssel, jogi tanácsadással.


Bevándorlási ügyek

Ügyvédi irodánk szívesen segít külföldi ügyfelei számára tartózkodási engedélyek (munkavállalási, jövedelemszerző, családegyesítés, tanulmányi, stb.), EU-s állampolgárok regisztrációs eljárásában, letelepedési ügyekben, meghívólevél ügyekben, honosítási ügyekben teljes körű szolgáltatásokkal, az ügyfelek jogi támogatásával a teljes eljárásban az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és más kormányzati szervek előtti képviseletben.


Közigazgatási jog

Ügyvédi irodánk vállalja gazdasági társaságok hatósági, engedélyeztetési ügyeinek képviseletét, intézését a közigazgatás területének teljes vertikumán, ide értve a peres képviseletet is. Vállaljuk továbbá idegenrendészeti ügyek intézését is
(tartózkodási, letelepedési engedélyek ügyintézését).


Családjog

Sokéves tapasztalattal segítjük ügyfeleinket házasságuk felbontásával kapcsolatos perben, előtérbe helyezve a házastársak minél több részletre kiterjedő közös megegyezésén alapuló válását. Egy jól előkészített, részleteiben kidolgozott, a házastársak közös megegyezésén alapuló szerződés lényegesen lerövidítheti a házassági bontópert. A házastársak házasságának felbontására tekintettel készített szerződésnek ki kell terjednie, a kiskorú gyermek elhelyezésére, a gyermektartás díj mértékére, a szülők és a kiskorú gyermek közötti kapcsolattartásra, a szülői felügyeleti jog rendezésére és lehetőség szerint a teljes vagyon felosztására. Természetesen előfordul, hogy a házastársak megegyezése valamilyen okból kifolyólag kizárt, ebben az esetben a bontóper a bíróság ítéletével zárul. Ügyfeleink képviseletét ellátjuk a házastársi közös vagyon peren kívüli (szerződéses) megosztása során, amennyiben ez eredménytelen, úgy a házastársi közös vagyon megosztása iránt indult perben is.

vállaljuk gyermektartásdíj leszállítása, illetőleg felemelése iránt indított perekben ügyfeleink képviseletét.

Házasulók részére készítünk házassági vagyonjogi szerződést, amelyben a házastársak maguk határozhatják meg azt a vagyonjogi rendszert, melyet a házastársi vagyonközösség helyett a szerződésben meghatározott időponttól életközösségük időtartama alatt a vagyoni viszonyaikra alkalmazni kell. A felek a házassági vagyonjogi szerződésben vagyonuk meghatározott részei tekintetében különböző vagyonjogi rendszereket köthetnek ki, valamint eltérhetnek a törvényes vagy a választott vagyonjogi rendszerek szabályaitól is, ha az eltérést a Polgári törvénykönyv nem tiltja. A házasulók vagy a házastársak a házastársi közös lakás használatát a házasság felbontása vagy az életközösség megszűnése esetére előzetesen szerződéssel rendezhetik. A szerződés érvényességéhez szükséges, hogy azt közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalják. A házassági életközösség fennállása alatt a házastársak a szerződést módosíthatják és akár meg is szüntethetik.

Press

Dr. Simon Tibor

Ügyvédi irodánk nagy sajtónyilvánosságot kapó ügyek képviseletében is eljárt, az ezekről való beszámolók alább megtekinthetők.

Cikkek
(Megtekintéshez klikkeljen az alábbi címekre)

Lezárták az utat, a mentő elakadt, a beteg meghalt

Száz gyerek élete van veszélyben

Az utólsó szalmaszál: nyilvánosság

A Heineken ügyről szakszerűen

Videók, Interju:

Gazdátlan betontömbök a lakóparknál

Társasházi akadályok - jogi lehetőségek

A jogállam csődje

Érdekes ötlet a munka világából

Magyarország Videós Arcképcsarnoka - Dr. Simon Tibor ügyvéd

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Informatikai- és Kommunikációs Jogi Tanszék
Dr. Simon Tibor

TANULMÁNY

Munkatársak
Dr. Simon Tibor

Munkatársaink munkanapokon 9-17 óráig a állnak rendelkezésükre.

Dr. Simon Tibor ügyvéd

Dr. Simon-Kovács Krisztina ügyvéd

Kapcsolat
Dr. Simon Tibor

Kulcsszavak, szakmai területek, melyek alapján megkeresnek minket: jogász, ügyvéd, informatika jog, munka jog, work permit, settlement permit, agency, Property, Investment, budapest, hungary, cégjog, cégalapítás, cégmódosítás, egyesület alapítása, alapítvány módosítása, ingatlanjog, társasházi jog, informatikai jog, ingatlanjog, cégjog, cégalapítás, cégügyek, bevándorlási jog, szerződések, adásvételi szerződések, civil szervezetek, közbeszerzés, real estate lawyer, company law, set up company, immigration law, residence permit, corporate lawyer, válóper, házassági vagyonjog, bontóper, vagyonmegosztás, civil szervezetek.